Ziekmelden/ verzuim/ verlof

Is uw kind ziek/afwezig? Geef dit dan z.s.m. door, via Parro, aan de leerkracht. Is dit niet mogelijk omdat de vaste leerkracht ziek is en wordt deze vervangen door iemand waar u geen Parro bericht aan kan sturen? Stuur de ziekmelding naar administratie@rembrandtparkschool.nl.
Indien u extra verlof wilt aanvragen, buiten de schoolvakanties om, dan vult u een aanvraagformulier wegens gewichtige omstandigheden in.

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege o.a. de volgende redenen:

  • Goedkope (vlieg) tickets;
  • Vakantie buiten de schoolvakanties, tenzij ouder(s) een seizoensgebonden beroep uitoefenen;
  • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
Twijfelt u over de mogelijkheid om extra verlof aan te vragen voor uw kind, neem dan contact op met de schoolleider. De schoolleider is bevoegd om verlof te geven voor maximaal 10 schooldagen, aaneengesloten.