Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs op onze school is gratis. Wij kunnen echter sommige activiteiten niet betalen van de Rijksbekostiging, bijvoorbeeld het vieren van feesten, uitstapjes, materialen t.b.v. ons curriculum op het gebied van persoonsvorming. Stichting Vrienden Rembrandtparkschool is opgericht door ouders in samenwerking met de school.

 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is 50 euro.