TSO

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op onze school georganiseerd door Akros. Dagelijks zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig en een medewerker van school. TSO vindt plaats op het schoolplein. De twee kleutergroepen hebben tegelijk TSO, vervolgens de groepen 3 en 4/5. De leerkrachten brengen en halen zelf de kinderen.

 

School en TSO werken nauw samen. Er vindt afstemming plaats tussen leerkracht(en) en de pedagogisch medewerkers van de TSO m.b.t. de pedagogische aanpak en schoolafspraken.