MR

Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR). De MR op onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR bespreekt in principe alle beleidsbeslissingen binnen de school. Op sommige beleidsterreinen heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht. De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgelegd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en notulen komen op de website te staan. Als gevolg van de huidige richtlijnen rondom het coronavirus kunnen ouders niet, zonder overleg met de directie, fysiek een MR vergadering bijwonen.

 

De OMR bestaat uit: Lonneke Vuur (moeder van Nathan in groep 3) en Nadine Heemskerk-De Swart (moeder van Huub in groep 3).
De PMR bestaat uit: Rob Gerritsen (groep Bijen) en Lizette Beckers (groep 4/5)

De MR is via de mail bereikbaar: mr@rembrandtparkschool.nl