Over onze school

Onze school is volop in ontwikkeling. Wij zijn een betrekkelijk nieuwe school. Als u voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar bewustzijn een van de belangrijkste gemeenschappelijke kernwaarden is. Gert Biesta, hoogleraar en onderwijspedagoog, stelt dat we voor goed onderwijs allereerst de vraag moeten stellen: ‘Waartoe dient ons onderwijs?’ Hij spreekt over drie doeldomeinen waaraan wij in ons onderwijs aandacht aan moeten besteden:

  • kwalificatie;
  • socialisatie;
  • subjectificatie/persoonsvorming.

De wetenschappelijke uitgangspunten van Gert Biesta geven richting aan de koers die wij als school uitgaan.

Kwalificatie

Onder kwalificatie wordt verstaan het verwerven van kennis, vaardigheden. Bij kwalificatie gaat het erom dat leerlingen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen maken die nodig zijn voor het kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Socialisatie

In het domein van de socialisatie worden leerlingen voorbereid op hun leven als lid van de gemeenschap. Ze maken kennis met tradities en omgangsvormen. Leerlingen maken kennis met de normen en waarden van het grotere geheel van de samenleving, daarbij wordt tevens een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Het individu wordt uitgenodigd om zich niet alleen aan te passen aan de gemeenschap, maar deze ook kritisch te bezien en mede vorm te geven.

Subjectificatie

In het domein subjectificatie staat de vorming van de persoon centraal en de ontwikkeling van zijn eigen identiteit en uniciteit, zijn autonomie en verantwoordelijkheid en het ontdekken van eigen talenten/ passies. Vragen die daarbij de kern vormen zijn: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn?