Onze visie

De visie geeft aan hoe we met ons onderwijs de wereld van morgen beïnvloeden. Zodra we onze missie geformuleerd hebben, zetten we deze centraal. De missie zal meer richting geven aan het alledaagse handelen van leerkrachten, leerlingen en directie.
We stellen ons daarbij de vraag: 'Hoe maken wij het onderwijs betekenisvol voor de leerling zodat deze met een goed gevulde rugzak de wijde wereld instapt?'
Naast kwalificatie en socialisatie maken wij in ons curriculum ruimte voor persoonsvorming. De lesdag begint op onze school met yoga, meditatie en/of mindfulness en eindigt met een kort reflectiemoment, een terugblik op de dag. Daarmee willen wij kinderen bewust verbinding laten maken tussen hun denken en voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek, o.a. van Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Gent, komt het belang naar voren van goed afgestemd zijn op het eigen lichaam. De mate waarin wij al dan niet afgestemd zijn op ons lichaam is bepalend voor de algehele gezondheid, in de ruimere betekenis van het woord.