Onze missie

'Waar staan wij voor?' is kort samengevat de missie van een organisatie. Deze is gerelateerd aan (kern) waarden en identiteit. Wij zijn samen, directie, team, ouders en leerlingen bezig met het herijken van onze missie. Vanuit de gemeenschappelijke kernwaarden: bewustzijn, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en creativiteit werken wij de missie van onze school verder uit. Ouders, leerlingen en team zijn betrokken bij het formuleren van de missie.

Een missie is voor ons meer dan een mooie zin in een schoolplan en schoolgids. Een missie wordt pas echt krachtig wanneer deze in de hoofden, harten en handen van alle betrokkenen zit.