Schoolregels

Wij spreken over schoolafspraken. En hebben met elkaar de volgende afspraken, vanuit deugden, gemaakt:

  • Vanuit verantwoordelijkheid: ik ruim op en ik pas op onze spullen.
  • Vanuit behulpzaamheid: ik help een ander.
  • Vanuit ordelijkheid: ik doe mijn taak.
  • Vanuit liefde: ik doe liefdevol.
  • Vanuit rekening houden: ik ben stil op de gang, ik werk rustig en ik luister naar een ander.